Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Arama

Big Bang Etkinlik Katılımcısı Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni(Metin), veri sorumlusu sıfatıyla ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (İTÜ ARI TEKNOKENT ve/veya Şirketimiz) olarak,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca siz katılımcılarımızı aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kayıt esnasında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (adınız ve soyadınız, e-postanız, çalıştığınız kurum ile göreviniz);

  • katılım talebinizin alınması/yerine getirilmesi,
  • etkinlik kapsamındaki bilgilendirmelerin yapılması,
  • etkinliğin sorunsuz ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,
  • Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen diğer etkinlik/seminer/eğitimlere ve/veya şirketimiz faaliyet ve/veya hizmetlerine ilişkin reklam/tanıtım pazarlama aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderilmesi,

Etkinlik sırasında toplanan kişisel verileriniz(görsel ve işitsel veriniz: fotoğraf ve video kaydı) ise;

  • Şirketimizin ve etkinliğin reklam/tanıtım/duyuru/pazarlama aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 4. maddesinde düzenlenen genel ilkelere uygun olarak ve 5. maddesinde belirtilen işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

 

İTÜ ARI Teknokent tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yine yukarıda belirtilen amaçlarla tedarikçilerimize, görsel ve işitsel veriniz ise ayrıca internet sitemiz, sosyal medya hesabımız, basılı mecralarda, televizyon medya platformlarında vs yayınlanmak suretiyle 3. kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, İTÜ ARI Teknokent tarafından, etkinlik sırasında kurulan kayıt masalarındaki formlar, https://bigbang.itucekirdek.com/kayit-ol sitesi ve ayrıca görüntü ve/veya ses kayıt cihazları olmak üzere fiziki ve elektronik ortamlar üzerinden elde edilmekte olup, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası (md.5/2-c)”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla İTÜ ARI Teknokent’in meşru menfaati için zorunlu olması (md.5/2-f)” hukuki sebepleri haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre İTÜ ARI Teknokent’in kişiselverilerim@ariteknokent.com.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.