Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Arama

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş (“ARI Teknokent”) Big Bang etkinliğine katılımınız kapsamında sağladığınız kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi tarafınıza sunulan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

 

Big Bang etkinliğine internet sitesi aracılığıyla çevrimiçi (online) katılımınız kapsamında ARI Teknokent tarafından işlenen kişisel verileriniz işbu Açık Rıza Metni’ni onaylayarak beyan ettiğiniz açık rızanıza dayanılarak (i) işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet alınan yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü taraf tedarikçilere ve iş ortaklarına, teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmetleri temin edilen hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir; (ii) tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş olmanız halinde reklam, tanıtım, duyuru ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir.